Perspecitves|Perspektywy

PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Celem projektu PERSPEKTYWY jest dostarczenie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych narzędzi i materiałów metodycznych wspomagających świadome kształtowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych i podejmowanie decyzji w zakresie dalszego kształcenia oraz zatrudnienia. Produkty projektu skierowane są również do doradców zawodowych oraz rodziców.

Projekt dotyczy opracowania zintegrowanego narzędzia PERSPEKTYWY służącego do:

  • Diagnozowania zainteresowań zawodowych, potencjału zawodowego oraz kompetencji przedsiębiorczych uczniów
  • Informowania uczniów o perspektywach edukacyjno-zawodowych
  • Aktywizowania uczniów w zakresie planowania i realizacji własnej kariery edukacyjno-zawodowej

Diagnoza odbywać się będzie w środowisku gry diagnostycznej 3D odwzorowującej typowe współczesne miejsca pracy. W środowisku 3D uczeń za pomocą własnego awatara 3D zmierzy się z zadaniami i testami diagnostycznymi wpisanymi w scenariusz gry fabularnej.

Osoby korzystające z narzędzia będą mogły skorzystać m.in. z Galerii Zawodów, w której umieszczone zostaną opisy zawodów oraz filmy przedstawiające 193 zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zapraszamy do współpracy szkoły i instytucje związane z doradztwem edukacyjnym i zawodowym.
Wybrane szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne wezmą udział w współtworzeniu rozwiązań, testach, normalizacji
i standaryzacji narzędzia, szkoleniach metodycznych oraz upowszechnianiu.

Zapraszamy firmy z róznych sektorów gospodarki do współpracy przy realizacji materiałów filmowych o zawodach.