Na czym polega usługa interaktywnych telebimów?

Film z realizacji projektu w Warszawie

Interaktywny Telebim to usługa polegająca na wykorzystaniu ekranów typu Telebim do komunikacji marki z odbiorcami reklam posiadającymi urządzenia mobilne (smartfony, tablety).

Proponowany system komunikuje urządzenia mobilne odbiorców reklam z ekranami zlokalizowanymi różnych punktach miasta stwarzając możliwość interakcji.

Korzyści zastosowania Interaktywnych Telebimów:

  • Większe zaangażowanie odbiorców reklam w kampanię promocyjną wyniku użycia na telebimie różnorodnych form komunikacji np. quiz, gra połączonych z komunikacją w social media.
  • Lepsze dotarcie do odbiorców reklam z przekazem reklamowym i wyższa postrzegalność przekazu reklamowego.
  • Dotarcie do osób aktywnie uczestniczących w reklamie oraz dużego grona kibiców, obserwatorów działań osób aktywnych.
  • Skłonienie odbiorców reklamy do wydania pieniędzy na oferowany im produkt lub usługę bezpośrednio po kontakcie z reklamą.

Więcej informacji o systemie Interaktywnych Telebimów