Totalny Model Sprzedaży

Totalny Model Sprzedaży to program rozwojowy, na który składają się wiedza, umiejętności i procesy wspomagające pracowników objętych nim organizacji w zakresie ich kompetencji handlowych, organizacji sprzedaży oraz wspomagających budowanie relacji z Klientami. Nazwa programu jest odzwierciedleniem jego elementów składowych.

Totalny – ponieważ jest dążeniem do wypracowania całościowego podejścia do biznesu, w którym każdy element organizacji (ludzie, procesy, narzędzia, styl zarządzania, etc.) służy osiągnięciu jednego z najważniejszych celów firmy — podniesieniu efektywności sprzedaży.

Model – ponieważ efektem pracy z Klientem jest wspólnie wypracowany, oryginalny dla danej firmy, model efektywnej sprzedaży oraz towarzyszące mu różnorodne narzędzia służące jego wdrożeniu – procesy organizacyjne, praktyczna wiedza
i umiejętności pracowników itp. Dzięki Modelowi szefowie sprzedaży, handlowcy oraz wszystkie osoby pracujące na styku firma – klient wiedzą krok po kroku jak wdrażać i rozwijać wypracowane wspólnie rozwiązania.

Sprzedaży – ponieważ wypracowane procesy, narzędzia
i kompetencje, koncentrują się przede wszystkim na kluczowej dla rynkowego powodzenia przedsiębiorstwa kwestiach sprzedaży, obsługi klienta i budowania długofalowych relacji
z klientami. 

Podstawy teoretyczne programu zostały zawarte w książce „Totalny Model Sprzedaży” autorstwa doradcy i trenera biznesu Artura Bartosińskiego – głównego konsultanta programu TMS.