Grafik 2D/3D

1/ Oferta pracy na stanowisku Grafika 2D/3D

2/ Wymagane Kompetencje

3/ Graficzne środowisko pracy

4/ Zakres prac Zespołu 3D
Zakres prac:

A.System personalizacji postaci

  • Stworzenie podsystemu eksportu postaci
  • Stworzenie systemu animacji postaci
  • Stworzenie systemu zmiany wygladu i cech postaci

B.System nakładania obiektów 3D na postacie

  • Stworzenie systemu eksportu i projektowania obiektów 3D
  • Integracji modelu fizycznego (PhysX)
  • C.Aplikacja Desktopowa ClientSite
  • Stworzenie interfejsu aplikacji
  • Stworzenie scen prezentacji i animacji postaci
  • Integracja systemów postaci i obiektów 3D z fizycznym modelem postaci
  • Wytworzenie biblioteki obiektów 3D