Konferencja naukowo-szkoleniowa

15 stycznia odbędzie się konferencja: Aspekty praktyczne doborów dawców alternatywnych do przeszczepiania komórek krwiotwórczych, współorganizowana przez GlobalFun.

Miejsce: Warszawa, Teatr Kamienica, Al. Solidarności 93.

Opublikowany w News